Liikumsõpetus distantsõppe perioodil

Liikumisõpetuse (kehalise kasvatuse ja tantsutundide) ülesandeid täidavad Lindi LAAK õpilased nii sise- kui välisruumides, sõltuvalt elamistingimustest ja võimalustest. Liikumisõpetaja märgib alati ka iga ülesande juhises, et eramajades elavad õpilased võivad ülesandeid täita oma koduõues, suurte kortermajade lapsed seda üheskoos teha ei tohi. Suuremat rõhku on hetkel pööratud ülesannetele, mida on võimalik sooritada siseruumides.  

Comments are closed.