MEIST


Lindi Lasteaia-Algkooli põhiväärtused

Individuaalsus  Õppe- ning kasvatusprotsessis on arvestatud iga lapse omapära, arengu, võimete ning oskustega. Väikese kooli ja lasteaia eelisena tunneme pea igat peret ning mure korral jõuame üheskoos parima võimaliku lahenduseni.
Koostöö – Tihe koostöö lasteaia- ning kooliõpetajate vahel, kaasates kogukonda, tagab lapsele parima arengukeskkonna.
Austus – Austades üksteist – kolleege, lapsi, lapsevanemaid – tagame lapsele parima hariduse eeskuju näol.
Tasakaal – Tasakaal õppeprotsessis, kus mäng vaheldub intensiivse mõttetööga, säilitame lastes õpihimu, avastamisrõõmu ning rõõmsameelsuse.

Kogu maja traditsioonilised üritused:
Lõikuspidu
Perepäev (Isadepäev)
Esimene advent
Jõulupidu
Teatripäev
Vastlapäev
Vabariigi sünnipäev
Jüripäeva jooks
Kevadkontsert (Emadepäev)
Pikapäevarühma traditsioonilised üritused:
Tervisepäev
Talendijaht
Lindivisioon
Kuldsuu
Kevadball ja Volbriöö
Audru osavalla koolidega ühised üritused:
Väike Draamafestival
Audru osavalla koolide ühispäev

Lindi Lasteaed-Algkooli ajalugu

Kõimas alustas lasteaed oma tegevust 1967. aasta kevadel tolleaegse Nurme sovhoosi mängurühmana. Ruumid asusid 2- toalises korteris vastvalminud 12- korterilises elamus. Tööd alustati 11 lapsega. 23. juunil 1969. aastal valmis majandi suurenedes uus kaherühmaline lasteaed. Lasteasutus oli ööpäevaringne. Tööd alustati 32 lapsega. 1975. aastast hakkasid lapsed käima kodus ka kolmapäeva õhtuti. Ööpäeva rühm kaotati 1988. aastal. Alates 1991. aastast töötab lasteaias ainult üks rühm.
Aastast 1919 asutati Lindi külla endisesse mõisamajja kool, mis hävis tules 1926. aasta veebruaris. 1927. aastal valmis neljale klassile ja 60 õpilasele mõeldud koolimaja, mis lastevanemate taotlusel muudeti 6-klassiliseks ja seejärel 7-klassiliseks.ool kandis endas ka kohaliku kultuurikeskuse staatust, kus asus ka kohalik raamatukogu. 1958. aastal valmis Lindil kolhoosiklubi, mis jättis koolimaja ainult õppetöö tarvis. Alates 1962. aastast on kool algkool, mis oli 4-klassiline, siis 3-klassiline ja alates 1992. aastast taas 6-klassiline. Ruumipuudusel ehitati 1993. aasta suvel teisele korrusele kaks klassiruumi juurde.
1. septembrist 2004. aastal reorganiseeriti Kõima Lasteaed ja Lindi Algkool Lindi Lasteaed-Algkooliks. Tööd alustati nelja klassi ja ühe lasteaiarühmaga. Vana, ligi 80-ne aastane maja, ei vastanud kaasaja tervisekaitsenõuetele, mistõttu tuli ette võtta mahukam keskkonnamuutus.
2007. a 03. septembril avati Audrurannas uus Lindi Lasteaed-Algkooli hoone, kus on ruumi 60-le õpilasele ja 40-nele lasteaialapsele. Hoones asuvad veel  Lindi Raamatukogu ja Lindi Rahvamaja.

Koolijuhatajad 1921- k.a.

1921              Karl Markin
1921-1924   Reinhold Naudi
1924              Lonni Luts (Huik)
1924-1930   Roman Tomson
1931              Marie Sutt
1931-1940   Erich Haas
1940- 1947  Ain Ustav
1947- 1950  Vello Tohver
1950- 1962  Hilja Mägi
1962-2003   Linda Mulk
2003-2008   Helina Mändla
2008-2012   Kaire Mertsin (Narva)

2012 – …       Ulla Orgusaar

Comments are closed.