MEIST


Lapsesõbralik,
looduskeskne, suurte
tegudega väike kool

Asume Pärnu linnas, Lindi külas, Pärnu kesklinnast 25 km kaugusel.

Õppida saab 1.-4. klassides. Koolitunnid algavad kell 8.05.

Lapsed saavad kolm korda päevas süüa (hommik 7.45, lõuna 11.35 ja
õhtuoode 14.30).

Peale tunde on pikapäevarühm kuni kella 16.00.

Õpilastele tasuta bussiliiklus ja omavalitsuse koolibussiliin.

Meil on õpetajad, kes väärtustavad ühistegevusi ja õppimist väljaspool kooliruume.

Õpilasi toetavad sotsiaalpedagoog, psühholoog ja logopeed.

Õppetööd rikastab võimalus õppida klaverit või plokkflööti ning osaleda erinevates huviringides: flygrossing, draama-, robootika, kunsti-, kokandus- ja lauluring.

Flygrossing trenažöör süsteem Lindi kooli võimlas on Eesti koolides
ainulaadne treeningvahend, millel saavad hüpata ja lennata inimesed
vanuses 1.a kuni kõrge eani välja.

Merebioloogia ringi tegevus. Alates 2010. aastast on kool võtnud südameasjaks koolitada tulevast põlvkonda keskkonnateadlikeks
kodanikeks, kes hindavad kaluriküla traditsioone.

Väärtustame liikumist – 2022. aastal liitusime Liikuma Kutsuva Kooli
võrgustikuga. Peame tähtsaks aktiivset liikumiskeskkonda – laste harjumust,
tahet ja rõõmu tegutseda füüsiliselt aktiivselt kogu päeva jooksul.

Lindi Lasteaia-Algkooli põhiväärtused

Oleme avatust ja koostööd väärtustav kaluriküla kool-lasteaed, kus kõigil on hea olla ja õppida. Meile on oluline individuaalsus, koostöö, austus ja tasakaal.

Individuaalsus  Õppe- ning kasvatusprotsessis on arvestatud iga lapse omapära, arengu, võimete ning oskustega. Väikese kooli ja lasteaia eelisena tunneme pea igat peret ning mure korral jõuame üheskoos parima võimaliku lahenduseni.
Koostöö – Tihe koostöö lasteaia- ning kooliõpetajate vahel, kaasates kogukonda, tagab lapsele parima arengukeskkonna.
Austus – Austades üksteist – kolleege, lapsi, lapsevanemaid – tagame lapsele parima hariduse eeskuju näol.
Tasakaal – Tasakaal õppeprotsessis, kus mäng vaheldub intensiivse mõttetööga, säilitame lastes õpihimu, avastamisrõõmu ning rõõmsameelsuse.

LAPSEVANEMAD ON ÖELNUD:
Õppimine väikeses koolis ja individuaalse lähenemisega õppetöö on igal juhul algklassiõpilasele parim võimalus.
Meie pere arvates on Lindi Koolis õppimise võimalus olnud parim kõikidest
teistest valikutest.
Lindi kool, eesotsas juhtkonnaga, on üks suure südame ja hingega kool.
Lindi kool on õpilasesõbralik ja vahetu. Ei teki sellist “kombinaadi” tunnet, mis suurtes koolides paratamatult tekib, kuna õpilasi on kordades rohkem.
Lindil saavad õpilased lisaks õpikutarkusele veel nii palju muud elulist (nt kuidas kohalike kalameeste püütud räim seestpoolt välja näeb ja kuidas sellest ka kõhu täis saab. Väike ja võibolla ebaoluline näide, kuid minu arvates rikastab laste silmaringi just kohaliku maaelu ja selle tähtsuse koha pealt). Taolised lisaväärtused annavad lastele nii
palju juurde. Meie pere hindab väga neid vahel
märkamatuks jäävaid lisapingutusi õpetajate/kooli töötajate poolt, mida
tihtipeale võetakse iseenesestmõistetavana. Aitäh teile selle
eest!
Mina soovitan kõigile oma tuttavatele maal (just Lindil muidugi) elamist, sest see on minu arvates ainuõige kasvukeskkond lastele. Ja mis saab veel parem olla, kui tugev akadeemiline kui ka silmaringi avardav haridustee algus sellises väikeses ühtehoidvad kogukonnas.
Õpetajate töö on väga tänuväärselt märgatav ka kodus. Me oleme väga rahul!
ÕPILASED ÜTLEVAD, ET …

meile meeldib Lindi koolis õppida, sest siin on sõbralikud, lahked toredad,
head õpetajad ja õpilased;

meil on väike kool ja vähe õpilasi;

toredad tunnid;

head toidud;

suur saal ja õu;

meri on lähedal;

huvitavad teatrietendused, väljasõidud ja üritused ning, et Lindi
kool on tulevikus olemas ka meie vendade ja õdede jaoks.

Kogu maja traditsioonilised üritused:
Lõikuspidu
Perepäev (Isadepäev)
Esimene advent
Jõulupidu
Teatripäev
Vastlapäev
Vabariigi sünnipäev
Jüripäeva jooks
Kevadkontsert (Emadepäev)
Pikapäevarühma traditsioonilised üritused:
Tervisepäev
Talendijaht
Lindivisioon
Kuldsuu
Kevadball ja Volbriöö
Audru osavalla koolidega ühised üritused:
Väike Draamafestival
Audru osavalla koolide ühispäev

Lindi Lasteaed-Algkooli ajalugu

Kõimas alustas lasteaed oma tegevust 1967. aasta kevadel tolleaegse Nurme sovhoosi mängurühmana. Ruumid asusid 2- toalises korteris vastvalminud 12- korterilises elamus. Tööd alustati 11 lapsega. 23. juunil 1969. aastal valmis majandi suurenedes uus kaherühmaline lasteaed. Lasteasutus oli ööpäevaringne. Tööd alustati 32 lapsega. 1975. aastast hakkasid lapsed käima kodus ka kolmapäeva õhtuti. Ööpäeva rühm kaotati 1988. aastal. Alates 1991. aastast töötab lasteaias ainult üks rühm.
Aastast 1919 asutati Lindi külla endisesse mõisamajja kool, mis hävis tules 1926. aasta veebruaris. 1927. aastal valmis neljale klassile ja 60 õpilasele mõeldud koolimaja, mis lastevanemate taotlusel muudeti 6-klassiliseks ja seejärel 7-klassiliseks.ool kandis endas ka kohaliku kultuurikeskuse staatust, kus asus ka kohalik raamatukogu. 1958. aastal valmis Lindil kolhoosiklubi, mis jättis koolimaja ainult õppetöö tarvis. Alates 1962. aastast on kool algkool, mis oli 4-klassiline, siis 3-klassiline ja alates 1992. aastast taas 6-klassiline. Ruumipuudusel ehitati 1993. aasta suvel teisele korrusele kaks klassiruumi juurde.
1. septembrist 2004. aastal reorganiseeriti Kõima Lasteaed ja Lindi Algkool Lindi Lasteaed-Algkooliks. Tööd alustati nelja klassi ja ühe lasteaiarühmaga. Vana, ligi 80-ne aastane maja, ei vastanud kaasaja tervisekaitsenõuetele, mistõttu tuli ette võtta mahukam keskkonnamuutus.
2007. a 03. septembril avati Audrurannas uus Lindi Lasteaed-Algkooli hoone, kus on ruumi 60-le õpilasele ja 40-nele lasteaialapsele. Hoones asuvad veel  Lindi Raamatukogu ja Lindi Rahvamaja.

Koolijuhatajad 1921- k.a.

1921              Karl Markin
1921-1924   Reinhold Naudi
1924              Lonni Luts (Huik)
1924-1930   Roman Tomson
1931              Marie Sutt
1931-1940   Erich Haas
1940- 1947  Ain Ustav
1947- 1950  Vello Tohver
1950- 1962  Hilja Mägi
1962-2003   Linda Mulk
2003-2008   Helina Mändla
2008-2012   Kaire Mertsin (Narva)

2012 – …       Ulla Orgusaar

Comments are closed.