Päikeserühm


Päikeserühma ootame lapsi vanuses 1,5-3 eluaastat. Rühmas on kohti kokku 16.- le lapsele.

Päikeserühmas tegelevad lastega:

õpetaja Anneli Kala – anneli.kala@lindikool.parnu.ee

õpetaja Marika Tate – marika.tate@lindikool.parnu.ee

õpetajaabi Marina Tubala – marina.tubala@lindikool.parnu.ee

Päikeserühma kontaktandmed:

info@lindikool.parnu.ee

tel. 53 364 690

Päikeserühma lastevanemate esindaja hoolekogus on Andres Eeskivi

Tugiteenused Infomaterjal lastevanematele

______________________________________________________________________________

Päikeserühm 2023/2024

Õppeaasta teema “SAMM SAMMULT HOOLIVAMAKS”

Õppeaasta eesmärgid:

 • Rühmas hoolitseme, hoolime- arvestame kaaslase tunnetega ja kasutame asju säästlikult.
 • Rühmas on kõigil mõnus ja turvaline olla.
 • Rühma keskkond soodustab lapse loomulikku arengut, uurida, katsetada, tahet avastada ja oskusi omandada.
 • Rühma õpetajad on eeskujuks rahuliku meele ja heatahtliku suhtumisega saavutades sellega rühmas üksmeel ja heatahtlik suhtumine.
 • Rühmas laps õpib tundma ja toimetama rühmareeglite järgi ja osaleb õppetegevuses.
 • Rühma õpetajatel on hea suhe lastevanematega.

Päikeserühm 2022/2023

Õppeaasta teema “IGA SAMM JÄTAB JÄLJE”

Õppeaasta eesmärgid:

 • loome lastele turvalise ja loova  õppimiskeskkonna;
 • laps õpib tundma ja toimetama rühmareeglite järgi ja osaleb õppetegevuses;
 • laps omandab eakohased oskused (sotsiaalsed, eneseteenindus oskused ning kõne);
 • lapse individuaalsuse ja arengu potentsiaali arvestamine;
 • loome head suhted kodu ja lasteaia vahel;
 • laps võtab osa rühmategevustest ja toimetab rühma reeglitele vastavalt;
 • laps uurib, vaatleb ja avastab aktiivse tegutsemise kaudu;
 • laps tuleb toime ea kohase eneseteenindusega (riietub, sööb ja käib potil);
 • laps lepib ema/isa eemalolekuga lasteaias olemise ajal.

Päikeserühm 2021/2022

Õppeaasta teema “KES PALJU MÄRKAB, SEE PALJU ÕPIB”

Õppeaasta eesmärgid:

 • loome lastele turvalise ja loova  õppimiskeskkonna, oma mitmekesiste teadmiste rakendamisega õppetöös, positiivsete ja sõbralike emotsioonidega ja koos katsetades, arutledes ning avastades enda ümber olevat maailma;
 • laps õpib tundma ja toimetama rühmareeglite järgi ja osaleb õppetegevuses;
 • laps omandab eakohased oskused (sotsiaalsed ja eneseteenendus oskused, kõne);
 • laps võtab osa rühmategevustest ja toimetab rühma reeglitele vastavalt;
 • laps uurib, vaatleb ja avastab aktiivse tegutsemise kaudu;
 • laps tuleb toime eakohase eneseteenindusega;
 • laps tunneb huvi teda ümbritseva looduse vastu ja loob läbi avastamise, ning uurimise seoseid.

Päikeserühm 2020/21

Õppeaasta teema: “ÕPPIDES MUL RÕÕM ON SEES, END TUNNEN SIIS KUI KALA VEES”

Õppeaasta eesmärgid:

 • laps arvestab teistega ja on viisakas rühmakaaslastega ja õpetajatega;
 • laps suhtleb meelsasti ja aktiivselt õpetajatega ning rühmakaaslastega koostegevustes;
 • laps uurib, vaatleb ja avastab aktiivse tegutsemise kaudu;
 • laps tuleb toime eakohase eneseteenindusega.

Päikeserühm 2019/20

Õppeaasta teema: “TEEN SÜDAMEGA, JAGAN RÕÕMUGA”

Õppeaasta eesmärgid: 

 • laps annab oma soovidest ja vajadustest õpetajale märku verbaalselt või muud moodust kasutades nt kehakeel;
 • laps omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest ümbritsevas elukeskkonnas;
 • laps täidab peale harjutamisperioodi rühma reegleid (nt käitumine söögilauas, vannitoas, magamisruumis jne);
 • laps harjub võimalikult ruttu potil käima;
 • laps õpib endale ise lihtsamaid riideid selga ja jalanõusid jalga panema ning ka ära võtma;
 • laps oskab iseseisvalt tualetti kasutada ja õpetaja abita käsi ning suud pesta;
 • laps õpib esitama lühemaid luuletusi;
 • laps tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 • laps märkab nähtusi ja muutusi looduses.

Päikeserühm 2018/19


Päikeserühm  2017/18


Päikeserühm  2016/17


Päikeserühm  2015/16


Päikeserühm  2014/15

Päikeserühm 2014


Comments are closed.