Tugisüsteemid

Lindi Lasteaia-Algkooli üle teostab  järelevalvet  (PGS § 55 p 2):

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond tel. 735 0108, 735 0109

https://www.riigiteataja.ee/akt/614924


Comments are closed.