Dokumendid

Kooli üle haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Munga 18, Tartu 50088, telefon: 735 0222, e-post: hm@hm.ee.  

Piret Hiisjärv ekspert (Pärnumaa, Tallinna üldhariduskoolid) 7354076; 56876436 piret.hiisjarv@hm.ee

Haldusjärelvalve põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse
seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele,
märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende
pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?o=924&u=48071&o2=-1&hdr=hp&tbs=all

ÕPILASPILET

Uued õpilaspiletid tulevad kindlasti isikustada.
https://parnu.pilet.ee/personalise
Kui õpilane kaotab või lõhub õpilaspileti, siis on võimalik taodelda õpilaspileti dublikaati. Selleks on vaja tasuda 4 eurot koos käibemaksuga Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010 Selgituseks kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.
Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile. Alles siis saab õpilane uue pileti.

Lindi Lasteaed-Algkooli andmekaitsetingimused

Lindi Lasteaed-Algkooli õpilaste vastuvõtu kord 1.03.2018

Üldtööplaan 2019 – 2020 õ-a

Lindi Lasteaia-Algkooli digiarengukava 2017-2022

Lindi Lasteaed-Algkool PÕHIMÄÄRUS 2017

Koolimütsi kandmise statuut

Lindi Lasteaia-Algkooli asjaajamise kord 2016

Lindi Lasteaia- Algkooli põhimäärus 2011

Lindi Lasteaia-Algkooli arengu- ja tegevuskava 2016 – 2020 

Lindi kooli kodukord 2018

Lindi Lasteaia-Algkooli töökorraldusreeglid

Sisehindamise aruanne 2017

RAHULOLU-UURINGUD

Rahulolu-uuring 2019

Rahulolu-uuring 2018

Rahulolu-uuring 2017

Rahulolu-uuring 2016

Rahulolu-uuring 2015

Rahulolu-uuring 2014

KOOLI LASTEVANEMATE KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID

2018/19

Lastevanemate üldkoosoleku protokoll 12.09.2018

2017/18

Lastevanemate üldkoosoleku protokoll 12.04.2018

Lastevanemate üldkoosoleku protokoll 13.09.2017

2016/17

Lastevanemate koosoleku protokoll 26.04.2017

lastevanemate-uldkoosoleku-protokoll-28-09-2016

2015/16

Lastevanemate koosoleku protokoll 22.09.2015

Lastevanemate koosoleku protokoll 26.04.2016

2014/15

Lastevanemate koosoleku protokoll 25.04.2015 nr 13

Comments are closed.