Dokumendid

Lindi Lasteaia-Algkooli üle teostab  järelevalvet  (PGS § 55 p 2):

Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond tel. 735 0108, 735 0109

Pärnumaa Haridus- ja Kultuuritalitus tel. 447 9753

ekspert (Järva-, Lääne-, Rapla-, Hiiumaa)

Õilme Saks

oilme.saks@hm.ee

tel. 7354026; 56910223

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

https://edok.parnu.ee/public/index.aspx?o=924&u=48071&o2=-1&hdr=hp&tbs=all

 

 

Lindi Lasteaed-Algkooli andmekaitsetingimused

Lindi Lasteaed-Algkooli õpilaste vastuvõtu kord 1.03.2018

Lindi Lasteaia-Algkooli digiarengukava 2017-2022

Üldtööplaan 2018/19 õa

Lindi Lasteaed-Algkool PÕHIMÄÄRUS 2017

Koolimütsi kandmise statuut

Lindi Lasteaia-Algkooli asjaajamise kord 2016

Lindi Lasteaia- Algkooli põhimäärus 2011

Lindi Lasteaia-Algkooli arengu- ja tegevuskava 2016 – 2020 

Lindi kooli kodukord 2018

Lindi Lasteaia-Algkooli töökorraldusreeglid

Sisehindamise aruanne 2017

 

RAHULOLU-UURINGUD

Rahulolu-uuring 2019

Rahulolu-uuring 2018

Rahulolu-uuring 2017

Rahulolu-uuring 2016

Rahulolu-uuring 2015

Rahulolu-uuring 2014

 

 

KOOLI LASTEVANEMATE KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID

2018/19

Lastevanemate üldkoosoleku protokoll 12.09.2018

2017/18

Lastevanemate üldkoosoleku protokoll 12.04.2018

Lastevanemate üldkoosoleku protokoll 13.09.2017

2016/17

Lastevanemate koosoleku protokoll 26.04.2017

lastevanemate-uldkoosoleku-protokoll-28-09-2016

2015/16

Lastevanemate koosoleku protokoll 22.09.2015

Lastevanemate koosoleku protokoll 26.04.2016

2014/15

Lastevanemate koosoleku protokoll 25.04.2015 nr 13

 

 

 

Comments are closed.