Dokumendid

Kooli üle haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Munga 18, Tartu 50088, telefon: 735 0222, e-post: hm@hm.ee.  

Piret Hiisjärv ekspert (Pärnumaa, Tallinna üldhariduskoolid) 7354076; 56876436 piret.hiisjarv@hm.ee

Haldusjärelvalve põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse
seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele,
märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende
pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

Dokumendi register

ÕPILASPILET

Uued õpilaspiletid tulevad kindlasti isikustada.
https://parnu.pilet.ee/personalise
Kui õpilane kaotab või lõhub õpilaspileti, siis on võimalik taodelda õpilaspileti dublikaati. Selleks on vaja tasuda 4 eurot koos käibemaksuga Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010 Selgituseks kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.
Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile. Alles siis saab õpilane uue pileti.

Lindi Lasteaed-Algkooli andmekaitsetingimused

Lindi LAAK kooli kodukord 2019 

1 Päevakava Lisa 1 2 pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava Lisa 2 3 Õpilaste toitlustamise kord lisa 3 4 Õppest puudumisest teavitamise kord Lisa 4 5 õpilaste hindamise kord Lisa 5 6 Õpilaste tunnustamise kord lisa 6 7 Võimla kasutamise kord lisa 7 8 Jälgimisseadmestiku kasutamise kord Lisa 8 9 ohtlike esemete hoiulevõtmise kord lisa 9 10 Õpilase käitumine ja välimus lisa 10 11 koolimütsi kandmise statuut lisa 11 12 IT seadmete kasutamise kord lisa 12 13 Õpikute tagastamise kord lisa 13

Lindi Lasteaed-Algkooli õpilaste vastuvõtu kord 1.03.2018

Lindi LAAK Töökorralduse reeglid 2019

Lindi Lasteaed-Algkooli põhimäärus 2019

Üldtööplaan 2019 – 2020 õ-a

Lindi Lasteaia-Algkooli digiarengukava 2017-2022

Koolimütsi kandmise statuut

Lindi Lasteaia-Algkooli asjaajamise kord 2016

Lindi Lasteaia-Algkooli arengu- ja tegevuskava 2016 – 2020 

Sisehindamise aruanne 2017

RAHULOLU-UURINGUD

Rahulolu-uuring 2019

Rahulolu-uuring 2018

Rahulolu-uuring 2017

Rahulolu-uuring 2016

Rahulolu-uuring 2015

Rahulolu-uuring 2014

KOOLI LASTEVANEMATE KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID

2018/19

Lastevanemate üldkoosoleku protokoll 12.09.2018

2017/18

Lastevanemate üldkoosoleku protokoll 12.04.2018

Lastevanemate üldkoosoleku protokoll 13.09.2017

2016/17

Lastevanemate koosoleku protokoll 26.04.2017

lastevanemate-uldkoosoleku-protokoll-28-09-2016

2015/16

Lastevanemate koosoleku protokoll 22.09.2015

Lastevanemate koosoleku protokoll 26.04.2016

2014/15

Lastevanemate koosoleku protokoll 25.04.2015 nr 13

Comments are closed.