Dokumendid


Kooli üle haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Munga 18, Tartu 50088, telefon: 735 0222, e-post: hm@hm.ee.  

  

Haldusjärelvalve põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse
seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele,
märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende
pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

ÕPILASPILET

Kuna õpilaspiletit saab kasutada ka bussikaardina, tuleb õpilaspilet (ka iga dublikaat) kindlasti lehel https://parnu.pilet.ee/personalise isikustada.

Kui õpilane on õpilaspileti kaotanud, on võimalik taodelda õpilaspileti dublikaati esitades avaldus Stuudiumis kooli direktorile või üldmailil: lindiakool@gmail.com.

 

Dokumendi register

E-juhendatud õppe kord

Lindi Lasteaed-Algkooli hankekord

Lindi Lasteaed-Algkooli andmekaitsetingimused

Lindi Lasteaed-Algkooli kooli kodukord 

Lindi Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Lindi Lasteaed-Algkooli Teabehalduse kord

Lindi Lasteaed-Algkooli õpilaste vastuvõtu kord 

Koolimütsi kandmise statuut

Lindi Lasteaed-Algkooli Töökorralduse reeglid

Üldtööplaan õppeaastaks 2022-2023

Lindi Lasteaed-Algkooli digiarengukava 2023-2028

Lindi Lasteaed-Algkooli arengukava 2021-2025

 

 

RAHULOLU-UURINGUD

Rahulolu-uuring 2020

Rahulolu-uuring 2019

Rahulolu-uuring 2018

Rahulolu-uuring 2017

Rahulolu-uuring 2016

Rahulolu-uuring 2015

Rahulolu-uuring 2014

 

Comments are closed.