Blanketid


Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotluse saab esitada Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO

Lapse koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise taotluse saab esitada Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO

Taotluse lapse Lindi Lasteaed-Algkooli õppima asumiseks saab esitada Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO

Õppetööst vabastamise taotlus

Avaldus lasteaia osalustasu maksmisest vabastamiseks

Pärnu Linna haridusvaldkonnaga seotud lingid:

haridusega seotud õigusaktid

avalduste, taotluste vormid

Comments are closed.