MEIST


 Lindi lasteaia eripära

Lindi Lasteaed asub Lindi külas, Audru osavallas, Pärnu linnas.  Lasteaed alustas tegevust Kõimas 1967. aasta kevadel tolleaegse Nurme sovhoosi mängurühmana. 1. septembrist 2004 aastal reorganiseeriti Kõima Lasteaed ja Lindi Algkool Lindi Lasteaed-Algkooliks. Tööd alustati 4 klassiga ja ühe lasteaiarühmaga. Tänaseks on Lasteaed-Algkool saanud endale kõigile nõuetele vastava hoone koos heade kasvutingimustega kõigile lastele ja ka väärika hoonena kogu külale. Lasteasutus avati uue hoonena 3. septembril 2007. aastal, kus on ruumi 60 õpilasele ja 44 lasteaialapsele. Lisaks asuvad hoones veel Lindi Raamatukogu ja Lindi Rahvamaja.

Lindi Lasteaed-Algkool teeb tööd põhimõttel: lasteaed-algkool toimib kui külakeskus, kus lisaks hariduse andmisele eelkooli ning varajases koolieas saab end meie majas täiendada läbi vabahariduslike koolituste ka külarahvas. Lindi Raamatukogu ning Rahvamaja annavad väga soodsa pinnase propageerida ning juurutada põlvkondade vahelist sidet ning aidata kaasa kogukonna koos kasvamisele läbi mõtestatud ning eesmärgistatud tegevuste.

Lindi Lasteaed-Algkool on munitsipaallasteaed. Lasteaia töökeeleks on eesti keel.

Lasteaias töötab 3 rühma. Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks kasutatakse üldõpetuse põhimõtet.

Lasteaia kasutada on avar õueala ning spordistaadion. Lasteaed asub mere vahetus läheduses, mis on loonud soodsad võimalused õppekäikudeks, matkadeks ja sportlikeks tegevusteks läbi avastusõppe. Lisaks põhihoonele on lasteaia käsutuses Lindi koolimaja vana hoone, mis asub looduslikult kaunis kohas koos kooli aia ja vana veski koha saladusliku ning puutumatu loodusega. Oluline osa lasteaia õuesõppest on seotud tegevustega, mida paikkondlik looduse eripära meile pakub.

Lasteaia õuealalt leiab lisaks kiikedele ja liivakastidele ka õuetahvli ning võimalused väliklassis õppetööd läbi viia. Õueala on mängulisemaks aidanud kujundada väike majakas, mis valmis Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste poolt. Lastevanemate osalusel valmisid ergonoomilised ning looduslähedasest materjalist istekohad, tasakaalukiik ja tasakaalupuu, kus lastel on võimalik tasakaalu ja meeskonnatöö oskusi arendada.

Lasteaia õppekava toetavad järgnevad valikulised lisa õppesuunad:

– muusikaline lisaõppe võimalus nii ansambli kui solistiõppena.

– spordiring judo

Lasteaia õppekasvatustööd toetavad koostööpartnerid:

– logopeed

– sotsiaalpedagoog

Lindi Lasteaia-Algkooli põhiväärtused

Individuaalsus  Õppe- ning kasvatusprotsessis on arvestatud iga lapse omapära, arengu, võimete ning oskustega. Väikese kooli ja lasteaia eelisena tunneme pea igat peret ning mure korral jõuame üheskoos parima võimaliku lahenduseni.
Koostöö – Tihe koostöö lasteaia- ning kooliõpetajate vahel, kaasates kogukonda, tagab lapsele parima arengukeskkonna.
Austus – Austades üksteist – kolleege, lapsi, lapsevanemaid – tagame lapsele parima hariduse eeskuju näol.
Tasakaal – Tasakaal õppeprotsessis, kus mäng vaheldub intensiivse mõttetööga, säilitame lastes õpihimu, avastamisrõõmu ning rõõmsameelsuse.

 
 
 
 
Kogu maja traditsioonilised üritused:
Lõikuspidu
Isadepäev
Esimene advent
Jõulupidu
Teatripäev
Vastlapäev
Vabariigi sünnipäev
Jüripäeva jooks
Emadepäev
 
 
Lasteaia traditsioonilised üritused:
Tervisepäev Lindi rabas
Mardipäev
Kadripäev
Volbriöö
Jalgrattamatk
 
 
Audru osavalla lasteaedadega ühised üritused:
Rahvastepalli võistlus


Kontakt

Kaluri tee 2, Lindi küla
Pärnu linn
Pärnumaa
88302
e-kiri: lindiakool@gmail.com
tel. lasteaias: 44 67 732 / 53454588

Direktor:  Ulla Orgusaar

Lindi lasteaias on kolm rühma:

  • Päikeserühm 1,5-3 aastased sõimerühm
  • Vikerkaarerühm 3-5 aastased aiarühm
  • Pilvekese rühm 6-7 aastased kooliks ettevalmistav rühm

Kokku on lasteaias kohti 50 le lapsele.

Lasteaiarühma päevakava:

07.00 – 8.25        Laste tervitamine, vabategevus rühmas
08.30                     Hommikusöök
09.00                    Hommikuring ja tegelused:

  •     Organiseeritud tegevus tundides või grupitööna
  •     Vabategevus, vaatlused, liikumismängud õues

12.30                     Lõunasöök
13.00 – 15.00      Päevane uni, puhketund
15.15                     Õhtuoode
15.30                     Organiseeritud ja vabategevus toas või õues,
huvitegevus, individuaalne tegevus
18.30                    Kohtumiseni!

Lasteaiamaks koosneb:
Osalustasust: 46.00 € kuu (lapsevanema avalduse alusel on võimalus  taotleda maksevabastust kuni 1 kuu).
Toidupäeva maksumus meie lasteaias: päikeserühmas 1.60 € päev, vikerkaare- ja pilvekese rühmas 2.10€ päev.
Lasteaiamaksu kohta saab lapsevanem kviitungi, mille alusel tasub maksu hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks.

2021/22 õppeaasta teema:

“KES PALJU MÄRKAB, SEE PALJU ÕPIB”

2020/21 õppeaasta teema:

“ÕPPIDES MUL RÕÕM ON SEES, END TUNNEN SIIS KUI KALA VEES”

2019/20 õppeaasta teema:

“TEEN SÜDAMEGA, JAGAN RÕÕMUGA”

2018/19 õppeaasta teema:

“MINU MAAILM ON MINU NÄGU”

2017/18 õppeaasta teema:

“HOOLIN JA HOIAN”

2016/17 õppeaasta teema:

“IGAL POOL HEA, KODUS KÕIGE PAREM”

2015/16 õppeaasta teema:

 “KES TEEB HEAD TEISELE, TEEB HEAD ISEENDALE”

2014/15 õppeaasta teema:

“ME KÕIK OLEME ERINEVAD, ME KÕIK OLEME ERILISED”

2013/14 õppeaasta teema:

“KOOS KASVAMINE”

2012/13 õppeaasta teema:

“EGA TARKUS AINULT RAAMATUS POLE”

2011/12 õppeaasta teema:

“KÄBI EI KUKU KÄNNUST KAUGEMALE”

Comments are closed.