Õppetöö korraldus

Soovituslikud koolitarvete nimekiri 1.kl 2020
Soovituslikud koolitarvete nimekiri 2.kl 2020
Soovituslikud koolitarvete nimekiri 4.kl 2020
Koolitarvete soovituslik nimekiri 3. klassile
NÕUDED VIHIKUTELE

 

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad

  2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
  1) I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
  2) II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
  3) III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

Seoses eriolukorraga on Lindi kool alates 16.03.202 distantsõppel kuni eriolukorra lõppemiseni.

Õppetöö toimub e-keskkondade kaudu. Õpilased saavad õpiülesanded e-päevikust stuudium. Päevaplaan koos õpiülesannetega on igal hommikul, vahetult enne koolipäeva algust, stuudiumis õpilasele ja lapsevanemale nähtav. 

Lindi kooli õpetajad viivad läbi kontakttunde kasutades zoom ja messenseri keskkondi. Kontaktunnid toimuvad E-R kell 9.00-13.00 mille sisse jäävad vahetunnid ja 30 minutiline söögipaus.  

Iseseisvatele töödele annab õpetaja õpilastele tagasisidet kuni kella 17.00-ni.

Iseseisvad tööd saadavad õpilased õpetajale digitaalselt kokkulepitud kanaleid kasutades.

Õpetajad teevad tihedat koostööd lastevanematega. Vastavalt õpilase koduseid võimalusi (internet, lapsevanema töögraafik) arvestades lepitakse kokku õpiülessannete edastamise viisid ja aeg. 

Liikumisõpetuse (kehalise kasvatuse ja tantsutundide) ülesandeid täidavad Lindi LAAK õpilased nii sise- kui välisruumides, sõltuvalt elamistingimustest ja võimalustest. Liikumisõpetaja märgib alati ka iga ülesande juhises, et eramajades elavad õpilased võivad ülesandeid täita oma koduõues, suurte kortermajade lapsed seda üheskoos teha ei tohi. Suuremat rõhku on hetkel pööratud ülesannetele, mida on võimalik sooritada siseruumides.  

 

Tundide ajad ning koolivaheajad 2019/2020 õa

  1. 8.20-9.05
  2. 9.15-10.00
  3. 10.10-10.55
  4. 11.25-12.10
  5. 12.20-13.05
  6. 13.15-14.00
  7. 14.10-14.55

Hommikusöök 7.45-8.00

Lõunasöök 10.55-11.25

Oode 14.30-14.45

Kokkuvõtvad hindamised 2019/2020 õa

  1. trimestri lõpp 29.11.2019
  2. trimestri lõpp 13.03.2020
  3. trimestri lõpp 08.06.2020
 

 

ÕPILASPILET

Kuna õpilaspiletit saab kasutada ka bussikaardina, tuleb õpilaspilet (ka iga dublikaat) kindlasti lehel https://parnu.pilet.ee/personalise isikustada.

Kui õpilane on õpilaspileti kaotanud, on võimalik taodelda õpilaspileti dublikaati (avaldus esitada ARNO’s https://arno.parnu.ee/; Stuudiumis https://lindikool.ope.ee/auth/ või kooli e-posti aadressile lindi@lindikool.ee).

Õpilaspileti dublikaadi maksumuseks on  4 eurot.  Raha kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010. Selgituseks märkida: kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile maksekorralduse kviitungiga.

 

TUNNIPLAAN 2019/2020 õa

Comments are closed.