Õppetöö korraldus

Seoses COVID-19 kriitiliste näitajatega võttis Eesti Vabariigi valitsus vastu otsuse, et 11. märtsist alates peavad ka 1.–4. klasside õpilased jääma distantsõppele.

 • 11. märtsist alates jäävad Lindi -Lasteaed-Algkooli 1.–4. klasside õpilased distantsõppele.
 • Tunnid toimuvad tunniplaani järgi. Mille edastab õpilastele klassijuhataja.
 • Esialgsetel andmetel kestab distantsõpe vähemalt neli nädalat.
 • Distantsõppe ajal toimub õpilaste juhendatud õpe, mille vältel on aineõpetaja õpilastega kontaktis videotunni kaudu.
 • Tundide algus kõikidel päevadel on:
  • 9.00 ja koolipäev lõpeb hiljemalt 12.40.
 • Tunnis tehtud- ja kodunetöö on kirjas stuudiumis. Samuti toimub õpilane-lapsevanem-õpetaja-kool suhtlus stuudiumi kaudu.
 • Õpiabitunnid toimuvad distantsõppel.
 • Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või ta sooritab praktilist õpet või teste. Kontaktõppele tulemise lepib aineõpetaja kokku konkreetse õpilase ja lapsevanemaga.
  Siseruumides erandkorras tegevusi läbi viies tuleb kanda maski ning tagada hügieeninõuete täitmine ja hajutatus. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Kui distantsõppel olev õpilane soovib toiduainete pakki, siis ootame lapsevanema e-kirja aadressile lindiakool@gmail.com pealkirjaga “Toidupakk distantsõppe ajal”.
  Kirjas palun märkige kindlasti ära lapse nimi ja klass.
  Teie sooviavalduse alusel koostame lapsele kahe nädala toidupaki, millele võib laps või lapsevanem kokkulepitud ajal ja kohas järele tulla.
 • Kellel on vaja sülearvutit õppetöö tegemiseks, siis andke sellest klassijuhatajale teada. Saame laenata kooliarvuteid.

Tervist ja rõõmsat meelt ning väga olulist – üksteisemõistmist!

Allikas: https://www.hm.ee/et/uudised/distantsoppele-peavad-jaama-ka-1-4-klasside-opilased-lasteaialapsed-soovitatakse-koju-jatta

Konsultatsioonide ajad:

 • Kehalise kasvatuse õpetaja Kaie Seger        T 14.00 – 14.30
 • Klassiõpetaja Sülvi Kaljurand                       K 12.15 – 13.00
 • Klassiõpetaja Kadri Tamberg                        K 13.10 – 13.55
 • Muusikaõpetaja Anne Paiste                         K 14.00 – 14.45
 • Inglise keele õpetaja Kertu Vebel                 T, K, N    10.55-11.20
 • Klassiõpetaja Maret Kampus                         R 7.50 – 8.20
Soovituslikud koolitarvete nimekiri 1.kl 2020
Soovituslikud koolitarvete nimekiri 2.kl 2020
Soovituslikud koolitarvete nimekiri 4.kl 2020
Koolitarvete soovituslik nimekiri 3. klassile
NÕUDED VIHIKUTELE

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad

  2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
  1) I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
  2) II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
  3) III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

Tundide ajad ning koolivaheajad 2020/2021 õa

 1. 8.20-9.05
 2. 9.15-10.00
 3. 10.10-10.55
 4. 11.25-12.10
 5. 12.20-13.05
 6. 13.15-14.00
 7. 14.10-14.55

Hommikusöök 7.45-8.00

Lõunasöök 10.55-11.25

Oode 14.30-14.45

Kokkuvõtvad hindamised 2020/2021 õa

 1. trimestri lõpp 27.11.2019
 2. trimestri lõpp 12.03.2020
 3. trimestri lõpp 11.06.2020

ÕPILASPILET

Kuna õpilaspiletit saab kasutada ka bussikaardina, tuleb õpilaspilet (ka iga dublikaat) kindlasti lehel https://parnu.pilet.ee/personalise isikustada.

Kui õpilane on õpilaspileti kaotanud, on võimalik taodelda õpilaspileti dublikaati, esitades taotlus läbi Stuudiumi direktorile või üldmailil: lindiakool@gmail.com

TUNNIPLAAN 2020/2021 õa

Comments are closed.