Dokumendid

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Teenistuslikku järelevalvet õppeasutuse juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab Pärnu Linnavalitsus.

ERIOLUKORD kogutud info Pärnu Hariduse kodulehel.

Siin on info lapsevanemale, õpetajale ja haridusjuhile. ://bit.ly/ParnuHaridusEriolukord

Comments are closed.