Pilvekeserühm


Pilvekeserühma ootame lapsi vanuses 4-8 eluaastat. Rühmas on kohti kokku 20le lapsele.

Pilvekese rühmas tegelevad lastega:

õpetaja Kristel Närep

õpetaja Anu Vahter

õpetajaabi Piia Jõesaar

Pilvekese rühma kontaktandmed:

lindiakool@gmail.com

tel. 59 08 1655

Pilvekeserühma lastevanemate esindaja hoolekogus on Jana Palm

Tugiteenused Infomaterjal lastevanematele


Pilvekeserühm 2022/2023

Õppeaasta teema: “IGA SAMM JÄTAB JÄLJE”

Õppeaasta eesmärgid:

  • laps saab aru, et igal teol on tagajärg (mõistab oma käitumise põhjuse ja tagajärje seost);
  • laps mõistab, et ebaõnnestumine ei tähenda läbikukkumist ning on valmis uuesti proovima;
  • laps käitub vastavalt ühiselu viisakusreeglitele ning mõistab, miks viisakusreeglid on vajalikud;
  • laps märkab abivajajat ja abistab teda oma oskuste piires, vajadusel kutsub abi;
  • laps pingutab lõpptulemuse nimel k.a liikumistegevuses.

Pilvekeserühm 2021/2022

Õppeaasta teema: “KES PALJU MÄRKAB, SEE PALJU ÕPIB”

Õppeaasta eesmärgid:

  • märkame üksteise vajadusi. Pilvekeserühmas on kõigil hea ja turvaline olla. Kõik saavad vajadusel abi ja tähelepanu, ollakse üksteise suhtes tähelepanelikud ja hoolivad;
  • laste eripärasid ja motivatsiooni on märgatud. Uute teadmiste ja oskuste omandamine lähtub laste senistest teadmistest ja oskustest;
  • laps märkab ümbritsevas maailmas uut ja avastamist väärivat. Õpime koos probleeme lahendades, analüüsides ning uusi teadmisi mõtestades;
  • õppides märkame erinevate valdkondade ühiseid puutekohti. Riikliku õppekava erinevate valdkondade eesmärgid on lõimitud, rakendades erinevaid õppeviise nagu avastusõpe, projektõpe, seikluskasvatus jms

Pilvekese rühm 2020/21

Õppeaasta teema: “ÕPPIDES MUL RÕÕM ON SEES, END TUNNEN SIIS KUI KALA VEES”

Comments are closed.