Pilvekeserühm


Pilvekeserühma ootame lapsi vanuses 4-8 eluaastat. Rühmas on kohti kokku 20le lapsele.

Pilvekese rühmas tegelevad lastega:

õpetaja Kristel Närep – kirstel.narep@lindikool.parnu.ee

õpetaja Anu Vahter – anu.vahter@lindikool.parnu.ee

õpetajaabi Piia Jõesaar – piia.joesaar@lindikool.parnu.ee

Pilvekese rühma kontaktandmed:

info@lindikool.parnu.ee

tel. 59 08 1655

Pilvekeserühma lastevanemate esindaja hoolekogus on Liisi Sildoja

Tugiteenused Infomaterjal lastevanematele


Pilvekeserühm 2023/2024

This image has an empty alt attribute; its file name is Pilvekeserühm-Ull-pilt-2022-2023-–-koos-Renariga-2-1024x768.jpg

Õppeaasta teema: “IGA SAMM JÄTAB JÄLJE”

Õppeaasta eesmärgid:

 • PÕHIEESMÄRK: laps märkab enda ümber toimuvat ning olukordades, kus on see vajalik, sekkub või annab sekkumise vajadusest teada kaaslasele või õpetajale.
 • Laps hoiab puhtust siseruumides ja välitingimustes.
 • Laps viib alustatu lõpule ning pingutab tulemuse nimel.
 • Laps saab aru, et igal teol on tagajärg (mõistab oma käitumise põhjuse ja tagajärje seost).
 • Laps tegutseb loodust hoidvalt.

Pilvekeserühm 2022/2023

Õppeaasta teema: “IGA SAMM JÄTAB JÄLJE”

Õppeaasta eesmärgid:

 • laps saab aru, et igal teol on tagajärg (mõistab oma käitumise põhjuse ja tagajärje seost);
 • laps mõistab, et ebaõnnestumine ei tähenda läbikukkumist ning on valmis uuesti proovima;
 • laps käitub vastavalt ühiselu viisakusreeglitele ning mõistab, miks viisakusreeglid on vajalikud;
 • laps märkab abivajajat ja abistab teda oma oskuste piires, vajadusel kutsub abi;
 • laps pingutab lõpptulemuse nimel k.a liikumistegevuses.

Pilvekeserühm 2021/2022

Õppeaasta teema: “KES PALJU MÄRKAB, SEE PALJU ÕPIB”

Õppeaasta eesmärgid:

 • märkame üksteise vajadusi. Pilvekeserühmas on kõigil hea ja turvaline olla. Kõik saavad vajadusel abi ja tähelepanu, ollakse üksteise suhtes tähelepanelikud ja hoolivad;
 • laste eripärasid ja motivatsiooni on märgatud. Uute teadmiste ja oskuste omandamine lähtub laste senistest teadmistest ja oskustest;
 • laps märkab ümbritsevas maailmas uut ja avastamist väärivat. Õpime koos probleeme lahendades, analüüsides ning uusi teadmisi mõtestades;
 • õppides märkame erinevate valdkondade ühiseid puutekohti. Riikliku õppekava erinevate valdkondade eesmärgid on lõimitud, rakendades erinevaid õppeviise nagu avastusõpe, projektõpe, seikluskasvatus jms

Pilvekese rühm 2020/21

Õppeaasta teema: “ÕPPIDES MUL RÕÕM ON SEES, END TUNNEN SIIS KUI KALA VEES”

Comments are closed.