Pedagoogiline koosolek

2020/2021 õa

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
31.08.2020

Päevakord:
1. „Sügispidu“ Lindi rabas
2. Lindi Lastead- Algkooli õppeaasta teema kinnitamine.
3. Mänguasjad lasteaias ja jalgrattapäevad
4. Jooksvad küsimused ja ettepanekud 2020/2021 õppeaastaks

2019/2020 õa

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
02.06.2020

  1. Rühmade ja õpetajate töökorraldus suvekuudel
  2. Metoodika ruumi tutvustus- Anneli Kala
  3. Ettepanekud ja otsused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
12.12.2019

  1. Direktriss Ulla sõnavõtt
  2. Jõuluvaheaja tööjaotus lasteaias ja laste kohalolu
  3. Õpetajate jõulupidu
  4. Jooksvad küsimused, ettepanekud

2017/2018 õa

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
15.01.2018
1. Eesolevad üritused
2. Muudatused seoses valla liitumisega Pärnu linnaga
3. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
3.10.2017
1. Puhkused
2. Töökorraldus
3. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
13.09.2017
1. Õpetajate esindaja valimine hoolekogust
2. Õppekorraldusega seonduv
Eesolevad üritused ja väljasõidud
4. Jooksvad küsimused

2016/2017 õa

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
30.08.2017
1. Töökorraldusest 2017/18 õppeaastal
2. Eesolevad üritused ja väljasõidud

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
18.04.2017
1. Eesolevad üritused ja väljasõidud
2. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
28.03.2017
1. eesolevad üritused ja väljasõidud
2. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
7.03.2017
1. Töökorraldus
2. Eesolevad üritused ja väljasõidud
3. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
24.01.2017
1. Eesolevad üritused ja väljasõidud
2. Arenguvestlused
3. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
5.01.2017
1. lasteaeda on tulemas 2 uut last
2. Avastusõpe
3. Õuesõpe

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
8.11.2016
1. Jõulupidu
2. Eesseisvad tegemised
1. Igapäevane töökorraldus

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
8.09.2016
1. Arenguvestlused laste ja lastevanematega
2. Alustavad huviringid
3. Eesseisvad tegemised
4. Igapäevane töökorraldus

2015/2016 õa

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
3.05.2016
1. Töökorraldus 2016/17 õppeaastal
2. Kevadised lastevanemate koosolekud
3. Eelseisvad üritused
4. Suvine põrandate vahatamine

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
15.03.2016
1. Eesseisvad üritused
2 Arenguvestlused
3. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
9.02.2016
1. Koolitused
2. eesseisvad üritused
3. Haigused lasteaias
4. Nädalakavad ja nädalateemad
5. Päevikute täitmine
6. Jooksvad küsimused

17.11.2015
Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
1. Lindi Lasteaia-Algkooli arengukava punktide läbiarutamine ja kinnitamine
2. Eesseisvad üritused
3. Haigused lasteaias
4. Toidupäeva hinnatõus
5. Palgatõus aastal 2016
6. Jooksvad küsimused

Comments are closed.