Pedagoogiline koosolek

2023/2024

Lindi Lasteaed-Algkooli pedagoogiline koosolek

13.03.2024 nr 1-9.3/3

Päevakord: eesolevad üritused/tegemised, jooksvad küsimused

Lindi Lasteaed-Algkooli pedagoogiline koosolek

06.12.2023 nr 1-9.3/10

Päevakord: eesolevad üritused/tegemised, jooksvad küsimused

Lindi Lasteaed-Algkooli pedagoogiline koosolek

28.08.2023 nr 1-9.3/8

Päevakord: töökorraldus 2023/2024 õppeaastal, eesolevad üritused/tegemised

2022/2023

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek

23.01.2023 nr 1-9.3/1

Päevakord: eesolevad üritused, jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek

21.11.2022 nr 1-9.3/11

Päevakord: eesolevad üritused, jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek

12.10.2022 nr 1-9.3/10

Päevakord: eesolevad üritused, jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek

07.09.2022 nr 1-9.3/9

Päevakord: eesolevad üritused, jooksvad küsimused

2021/2022

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek

24.08.2022 nr 1-9.3/8

Päevakord: eesolevad üritused, jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek

16.05.2022 nr 1-9.3/7

Päevakord: eesolevad üritused, jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek

11.04.2022 nr 1-9.3/6

Päevakord: eesolevad üritused, jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek

04.04.2022 nr 1-9.3/5

Päevakord:
1. Eesolevad üritused
2. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek

01.02.2022 nr 1-9.3/2

Päevakord:

 1. Eesolevad üritused
 2. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek

12.01.2022 nr 1-9.3/1

Päevakord:

 1. Eesolevad üritused
 2. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
17.11.2021  nr 1-9.3/11

Päevakord:

 1. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
15.09.2021  nr 1-9.3/4

Päevakord:

 1. Eesolevad üritused
 2. Jooksvad küsimused

2020/2021 

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
16.04.2021 nr 1-9.3/6

Päevakord:

 1. Lasteaialaste söögiraha ja kohalkäimise märkimine
 2. Eliisi keskkonna kasutamine, küsimused ja ettepanekud selle keskkonna suhtes
 3. Lasteaia lastevanemate koosolekute korraldamine
 4. Lasteaia töökorraldus 2021/2022 aastal
 5. Hoolekoguliikme ja töökeskkonna voliniku valimine

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
16.04.2021

Päevakord:

 1. Eliis- keskkond ja töökorraldus uues keskkonnas
 2. Jalgrattapäevade jagamine rühmade vahel
 3. Ürituste läbiviimine lasteaias (Jüripäevajooks, Volbripäev ja öö lasteaias, emadepäev)
 4. Ettepanekud ja küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
26.01.2021

Päevakord

 1. Ürituste läbiviimine lasteaias (Sõbrapäev, Vastlapäev, Eesti Vabariigi Aastapäev)
 2. Lasteaiaõpetajate puhkusegraafik
 3. Arenguvestluste läbiviimine ja mappide korrastamine
 4. Igapäevaelu küsimused ja murekohad

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
22.12.2020

Päevakord:

 1. Muudatused ja töökorraldus alates 2021 aastast lasteaias
 2. „Pilvekeserühm“ avamine
 3. Töökorraldus Pilvekeserühmas
 4. Õpetajate asendused
 5. Jooksvad küsimused ja ettepanekud

 Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
31.08.2020

Päevakord:
1. „Sügispidu“ Lindi rabas
2. Lindi Lastead- Algkooli õppeaasta teema kinnitamine.
3. Mänguasjad lasteaias ja jalgrattapäevad
4. Jooksvad küsimused ja ettepanekud 2020/2021 õppeaastaks

2019/2020 

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
02.06.2020

 1. Rühmade ja õpetajate töökorraldus suvekuudel
 2. Metoodika ruumi tutvustus- Anneli Kala
 3. Ettepanekud ja otsused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
12.12.2019

 1. Direktriss Ulla sõnavõtt
 2. Jõuluvaheaja tööjaotus lasteaias ja laste kohalolu
 3. Õpetajate jõulupidu
 4. Jooksvad küsimused, ettepanekud

2017/2018 

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
15.01.2018
1. Eesolevad üritused
2. Muudatused seoses valla liitumisega Pärnu linnaga
3. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
3.10.2017
1. Puhkused
2. Töökorraldus
3. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
13.09.2017
1. Õpetajate esindaja valimine hoolekogust
2. Õppekorraldusega seonduv
Eesolevad üritused ja väljasõidud
4. Jooksvad küsimused

2016/2017 

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
30.08.2017
1. Töökorraldusest 2017/18 õppeaastal
2. Eesolevad üritused ja väljasõidud

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
18.04.2017
1. Eesolevad üritused ja väljasõidud
2. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
28.03.2017
1. eesolevad üritused ja väljasõidud
2. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
7.03.2017
1. Töökorraldus
2. Eesolevad üritused ja väljasõidud
3. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
24.01.2017
1. Eesolevad üritused ja väljasõidud
2. Arenguvestlused
3. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
5.01.2017
1. lasteaeda on tulemas 2 uut last
2. Avastusõpe
3. Õuesõpe

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
8.11.2016
1. Jõulupidu
2. Eesseisvad tegemised
1. Igapäevane töökorraldus

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
8.09.2016
1. Arenguvestlused laste ja lastevanematega
2. Alustavad huviringid
3. Eesseisvad tegemised
4. Igapäevane töökorraldus

2015/2016 

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
3.05.2016
1. Töökorraldus 2016/17 õppeaastal
2. Kevadised lastevanemate koosolekud
3. Eelseisvad üritused
4. Suvine põrandate vahatamine

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
15.03.2016
1. Eesseisvad üritused
2 Arenguvestlused
3. Jooksvad küsimused

Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
9.02.2016
1. Koolitused
2. eesseisvad üritused
3. Haigused lasteaias
4. Nädalakavad ja nädalateemad
5. Päevikute täitmine
6. Jooksvad küsimused

17.11.2015
Lindi Lasteaia-Algkooli pedagoogiline koosolek
1. Lindi Lasteaia-Algkooli arengukava punktide läbiarutamine ja kinnitamine
2. Eesseisvad üritused
3. Haigused lasteaias
4. Toidupäeva hinnatõus
5. Palgatõus aastal 2016
6. Jooksvad küsimused

Comments are closed.