Õppenõukogu koosolek

Protokollidega on võimalik tutvuda paberil asjasse puutuvatel isikutel kooli direktori juures.

2018/19 õa

Õppenõukogu koosolek 03.06.2019

1.Kokkuvõte III õppetrimestri ja õppeaasta õppetööst 2018/2019

2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek 07.03.2019

1. Kokkuvõte II õppetrimestri õppetööst 2018/2019 õppeaastal
2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek 22.11.2018

1. Kokkuvõte I õppetrimestri õppetööst 2018/2019 õppeaastal
2. Jooksvad küsimused

2017/18 õa

Õppenõukogu koosolek 31.08.2018

1. Kokkuvõte 2017/2018 õppeaastast
2. Õppetöökorraldus 2018/2019 õppeaastal
3. Hoolekogu esindaja valimine 2018/2019 õppeaastaks
4. Eelkool 2018/2019 õppeaastal
5. Õpiabirühma moodustamine
5. Aastatööplaani ja tunniplaani kinnitamine 2018/2019 õppeaastaks
6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek 22.06.2018 nr 12
1. Kokkuvõte ja otsus 4. klassi õpilase täiendavast õppetööst.

Õppenõukogu koosolek 11.06.2018 nr 10
1. Kokkuvõte III õppetrimestri ja 2017/2018 õppeaasta õppetööst
2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek 15.03.2018 nr 8
1. Kokkuvõte II õppetrimestri õppetööst 2017/18
2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek 30.11.2017 nr 6
1. Kokkuvõte I õppetrimestri õppetööst 2017/18 õa
2. 2014-2017.a Sisehindamisaruande kohta arvamuste avaldamine ka kinnitamine
3. jooksvad küsimused

2016/17 õa

Õppenõugogu koosolek nr 19 30.08.2017
1. Kokkuvõte 2016/17 õa
2. Õppekorraldus 2017/18 õa
3. Hoolekogu esindaja valimine 2017/18 õa
4. Eelkool 2017/18 õa
5. Aastatööplaani kinnitamine 2017/18 õa
6. Individuaalse õppekava määramine
7. Muudatused õppekavas 2017/18 õa
8. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek nr 17 30.05.2017
1. Kokkuvõte IV õppeveerandi ja 2016/17 õppeaasta õppetööst
2. Muudatused kooli õppekavas
3. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek nr 12 14.03.2017
1. Kokkuvõte III õppeveerandi õppetööst 2016/17 õa
2. Lindi Lasteaia-Algkooli uus põhimäärus

Õppenõukogu koosolek nr 7 20.12.2016
1. Kokkuvõte II õppeveerandi õppetööst 2016/17 õa
2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek nr 5 20.10.2016
1. Kokkuvõte I õppeveerandi õppetööst 2016/17 õa
2. Eelkool 2016/17 õa
3. Jooksvad küsimused

Comments are closed.