Õppenõukogu koosolek

Protokollidega on võimalik tutvuda paberkandjal asjasse puutuvatel isikutel kooli direktori juures.

2022/2023

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/3 31.08.2022

Päevakord:

1. Kokkuvõte  2021/2022 õppeaastast

 1. Õppetöökorraldus 2022/2023 õppeaastal
 2. Tugiõppekorraldus 2022/2023 õppeaastal
 3. Hoolekogu esindaja valimine 2022/2023 õppeaastaks
 4. Aastatööplaani ja tunniplaani kinnitamine 2022/2023 õppeaastaks
 5. Üldtööplaani kinnitamine 2022/2023 õppeaastaks
 6. Jooksvad küsimused

2021/2022    

Õppenõukogu koosolek nr 1.9-1/2 07.06.2022

Päevakord: kokkuvõte III õppetrimestrist ja õppeaasta õppetööst 2021/2022

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/1 14.03.2022

Päevakord:
1. Kokkuvõte II õppetrimestri õppetööst 2021/2022. õppeaastal
2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/4  07.12.2021

Päevakord:
1. Kokkuvõte I õppetrimestri õppetööst 2021/2022. õppeaastal
2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/3  27.08.2021

 1. Kokkuvõte 2020/2021. õppeaastast
 2. Õppetöökorraldus 2021/2022. õppeaastal
 3. Tugiõppekorraldus 2021./2022. õppeaastal
 4. Hoolekogu esindaja valimine 2021/2022. õppeaastaks
 5. Aastatööplaani ja tunniplaani kinnitamine 2021/2022. õppeaastaks
 6. Üldtööplaani kinnitamine 2021/2022. õppeaastaks
 7. Jooksvad küsimused

2020/2021 

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/2  09.06.2021

Päevakord: 1. Kokkuvõte III õppetrimestrist ja 2020/2021.õppeaasta õppetööst

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/1  11.03.2021

 1. Kokkuvõte II õppetrimestri õppetööst 2020/2021. õppeaastal
 2. „Juhendatud õppe läbiviimise kord Lindi Lasteaed-Algkoolis“  arutamine

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/5  25.11.2020

 1. Kokkuvõte I õppetrimestri õppetööst 2020/2021. õppeaastal
 2. Sisehindamise aruande arutelu

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/4  27.08.2020

 1. Kokkuvõte 2019/2020 õppeaastast
 2. Õppetöökorraldus 2020/2021 õppeaastal
 3. Tugiõppekorraldus 2020/2021 õppeaastal
 4. Hoolekogu esindaja valimine 2020/2021 õppeaastaks
 5. Eelkool 2020/2021 õppeaastal
 6. Aastatööplaani ja tunniplaani kinnitamine 2020/2021 õppeaastaks
 7. Üldtööplaani kinnitamine 2020/2021 õppeaastaks
 8. Jooksvad küsimused

2019/2020

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/23  27.05.2020

 1. Kokkuvõte III õppetrimestrist ja õppeaasta õppetööst 2019/2020

2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/2   12.03.2020

 1. Kokkuvõte II õppetrimestri õppetööst 2019/2020 õppeaastal

2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/1    29.11.2019

 1. Kokkuvõte I õppetrimestri õppetööst 2019/2020 õppeaastal

2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek 27.08.2019

 1. Kokkuvõte 2018/19 õa
 2. Õppekorraldus 2019/20
 3. Tugiõppe korraldus 2019/20
 4. Hoolekogu esindaja valimine 2019/20 õa
 5. Eelkooli töökorraldus  2019/20 õa
 6. Aastatööplaani kinnitamine 2019/20 õa
 7. Üldtööplaani kinnitamine 2019/20 õa
 8. Muudatused õppekavas 2019/20 õa
 9. Lindi Lasteaed-Algkooli uue põhimääruse arutelu ja kooskõlastamine.
 10. Jooksvad küsimused.

2018/2019

Õppenõukogu koosolek 03.06.2019

1.Kokkuvõte III õppetrimestri ja õppeaasta õppetööst 2018/2019

2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek 07.03.2019

1. Kokkuvõte II õppetrimestri õppetööst 2018/2019 õppeaastal
2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek 22.11.2018

1. Kokkuvõte I õppetrimestri õppetööst 2018/2019 õppeaastal
2. Jooksvad küsimused

2017/2018

Õppenõukogu koosolek 31.08.2018

1. Kokkuvõte 2017/2018 õppeaastast
2. Õppetöökorraldus 2018/2019 õppeaastal
3. Hoolekogu esindaja valimine 2018/2019 õppeaastaks
4. Eelkool 2018/2019 õppeaastal
5. Õpiabirühma moodustamine
5. Aastatööplaani ja tunniplaani kinnitamine 2018/2019 õppeaastaks
6. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek 22.06.2018 nr 12
1. Kokkuvõte ja otsus 4. klassi õpilase täiendavast õppetööst.

Õppenõukogu koosolek 11.06.2018 nr 10
1. Kokkuvõte III õppetrimestri ja 2017/2018 õppeaasta õppetööst
2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek 15.03.2018 nr 8
1. Kokkuvõte II õppetrimestri õppetööst 2017/18
2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek 30.11.2017 nr 6
1. Kokkuvõte I õppetrimestri õppetööst 2017/18 õa
2. 2014-2017.a Sisehindamisaruande kohta arvamuste avaldamine ka kinnitamine
3. jooksvad küsimused

2016/2017

Õppenõugogu koosolek nr 19 30.08.2017
1. Kokkuvõte 2016/17 õa
2. Õppekorraldus 2017/18 õa
3. Hoolekogu esindaja valimine 2017/18 õa
4. Eelkool 2017/18 õa
5. Aastatööplaani kinnitamine 2017/18 õa
6. Individuaalse õppekava määramine
7. Muudatused õppekavas 2017/18 õa
8. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek nr 17 30.05.2017
1. Kokkuvõte IV õppeveerandi ja 2016/17 õppeaasta õppetööst
2. Muudatused kooli õppekavas
3. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek nr 12 14.03.2017
1. Kokkuvõte III õppeveerandi õppetööst 2016/17 õa
2. Lindi Lasteaia-Algkooli uus põhimäärus

Õppenõukogu koosolek nr 7 20.12.2016
1. Kokkuvõte II õppeveerandi õppetööst 2016/17 õa
2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek nr 5 20.10.2016
1. Kokkuvõte I õppeveerandi õppetööst 2016/17 õa
2. Eelkool 2016/17 õa
3. Jooksvad küsimused

Comments are closed.