Õppenõukogu koosolek

Protokollidega on võimalik tutvuda paberkandjal asjasse puutuvatel isikutel kooli direktori juures.

2023/2024

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/2 08.03.2024

Päevakord:

 1. Kokkuvõte II õppeperioodist

Õppenõukogu koosolek 23.11.2023

Õppenõukogu koosolek  nr 1-9.1/1 30.08.2023

Päevakord:

1. Kokkuvõte 2022/2023 õppeaastast

2. Õppetöökorraldus 2023/2024 õppeaastal

3. Hoolekogu esindaja valimine 2023/2024 õppeaastaks

4. Aastatööplaani ja tunniplaani kinnitamine 2023/2024 õppeaastaks

5. Jooksvad küsimused

2022/2023

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/3 31.08.2022

Päevakord:

1. Kokkuvõte  2021/2022 õppeaastast

 1. Õppetöökorraldus 2022/2023 õppeaastal
 2. Tugiõppekorraldus 2022/2023 õppeaastal
 3. Hoolekogu esindaja valimine 2022/2023 õppeaastaks
 4. Aastatööplaani ja tunniplaani kinnitamine 2022/2023 õppeaastaks
 5. Üldtööplaani kinnitamine 2022/2023 õppeaastaks
 6. Jooksvad küsimused

2021/2022    

Õppenõukogu koosolek nr 1.9-1/2 07.06.2022

Päevakord: kokkuvõte III õppetrimestrist ja õppeaasta õppetööst 2021/2022

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/1 14.03.2022

Päevakord:
1. Kokkuvõte II õppetrimestri õppetööst 2021/2022. õppeaastal
2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/4  07.12.2021

Päevakord:
1. Kokkuvõte I õppetrimestri õppetööst 2021/2022. õppeaastal
2. Jooksvad küsimused

Õppenõukogu koosolek nr 1-9.1/3  27.08.2021

 1. Kokkuvõte 2020/2021. õppeaastast
 2. Õppetöökorraldus 2021/2022. õppeaastal
 3. Tugiõppekorraldus 2021./2022. õppeaastal
 4. Hoolekogu esindaja valimine 2021/2022. õppeaastaks
 5. Aastatööplaani ja tunniplaani kinnitamine 2021/2022. õppeaastaks
 6. Üldtööplaani kinnitamine 2021/2022. õppeaastaks
 7. Jooksvad küsimused

Comments are closed.