Distantsõppe pikeneb 30.03- 12.04.2020

Head õpilased ja lapsevanemad!

Alates 16. märtsist on Lindi Kool suletud.

Õppimine toimub e-õppe vahendusel.

  • Distantsõppe perioodil ei toimu kontaktseid õppetunde, huviringe, treeninguid jms.
  • Õpilastel tuleb teha paus koolivälises tegevuses ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.
  • Tühistatud on kõik õpilasüritused, olümpiaadid jm.
  • Õppeülesanded antakse stuudiumi vahendusel. Õppeülesandeid hinnatakse ning iga aineõpetaja edastab ülesanded õppeainest lähtuvalt.
    Iga õppeaine küsimustes pöördu oma klassi- või aineõpetaja poole stuudiumi sõnumite vahendusel. Muude küsimuste osas saab pöörduda klassijuhataja või kooli juhtkonna poole. Kontaktid on kättesaadavad kooli kodulehel.
  • Uut infot jagame kooli kodulehe, Facebooki ja stuudiumi vahendusel.

Lindi Lasteaed-Algkool

Comments are closed.