Kontakt


LINDI LASTEAED-ALGKOOL

Lindi küla, Kaluri tee 2
Pärnu linn

88302
e-kiri: lindiakool@gmail.com
tel. koolis: 44 67 733
tel. lasteaias: 44 67 732

Direktor:  Ulla Orgusaar 53 454 588

Pärnu Linnavalitsus a/a EE561010902001629002

Lindi Lasteaed-Algkooli viitenumber 750143275

Reg. kood 75014327


Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Teenistuslikku järelevalvet õppeasutuse juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab Pärnu Linnavalitsus.

Comments are closed.