Kontakt


LINDI LASTEAED-ALGKOOL

Lindi küla, Kaluri tee 2
Pärnu linn

88302
e-kiri: info@lindikool.parnu.ee
tel. koolis: 44 67 733; 54 640 685
tel. lasteaias: Päikeserühm: 53 364 690; Vikerkaarerühm: 53 514 635; Pilvekeserühm: 59 081 655

Direktor:  Ulla Orgusaar 53 454 588

Pärnu Linnavalitsus a/a EE561010902001629002

Lindi Lasteaed-Algkooli viitenumber 750143275

Reg. kood 75014327


Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Teenistuslikku järelevalvet õppeasutuse juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab Pärnu Linnavalitsus.

Comments are closed.