Kontakt


LINDI LASTEAED-ALGKOOL

Lindi küla, Kaluri tee 2
Pärnu linn

88302
e-kiri: lindiakool@gmail.com
tel. koolis: 44 67 733 / 53 454 588
tel. lasteaias: 44 67 732 / 53 454 588

Direktor:  Ulla Orgusaar 53 454 588

Pärnu Linnavalitsus a/a EE561010902001629002

Lindi Lasteaed-Algkooli viitenumber 750143275

Reg. kood 75014327


Kooli üle haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Munga 18, Tartu 50088, telefon: 735 0222, e-post: hm@hm.ee.  

Piret Hiisjärv ekspert (Pärnumaa, Tallinna üldhariduskoolid) 7354076; 56876436 piret.hiisjarv@hm.ee

Haldusjärelvalve põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse
seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele,
märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende
pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Comments are closed.