Muud tugisüsteemid


HEV kordinaator Lindi koolis

Kaire Kiivit 44 67 733

kaire.kiivit@gmail.com

Logopeed Õie Tornius 56 489 019

E ja N-11.00-15.00

oie.tornius@audru.edu.ee

Psühholoog Aive Hirs  55 543 740

aive@onk.ee

Sotsiaalpedagoog Gädy Rohelsaar 58 189 451

Gady.Rohelsaar@onk.parnu.ee

Sotsiaalpedagoog Helen Nõmm 56 203 961

helen.nomm@onk.parnu.ee

Kooliõde Kristiina Männimets 53 933 855

E 9.00 – 12.00

parnukooliode@gmail.com

Infomaterjal lastevanematele


Pärnu Õppenõustamiskeskus on haridusasutusi nõustav ja teenindav Pärnu Linnavalitsuse hallatav asutus.

  • Pärnu linna lasteaedade lapsi, lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid nõustab Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalnõustaja Gädy Rohelsaar.

Gädy Rohelsaare poole võite pöörduda kui:

-teile teeb muret teie lapse käitumine

– kui teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest

– kui teie laps ei oska konflikte lahendada.

Gädy Rohelsaarega saate kontakti helistades telefonile 5818 9451 või kirjutades e-posti aadressile gady@onk.ee.

Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiate rohkem infot asutuse kodulehelt.

Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on tasuta.

  • Innove Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele.

             Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või

käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed.

Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut

toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab.

Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on

vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks,

koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise

otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist

koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Innove Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenused

Innove Rajaleidja keskuste kontaktid

Lisaks võite lugeda:

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Pärnu linna haridusasutustes

Alates veebruarist 2019 osalevad Pärnu linna lasteaedade tugimeeskonnaliikmetena laste arengu toetamisel ka Pärnu Õppenõustamiskeskuse spetsialistid:

Ilona Veike sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine – telefon:

56924435, e-post: ilona@onk.ee ja

Gädy Rohelsaar sotsiaalpedagoogiline ja eripedagoogiline nõustamine – telefon:

58189451, e-post: gady@onk.ee.

 

Pärnu Õppenõustamiskeskusega saate lähemalt tutvuda kodulehe vahendusel www.onk.ee.


Pärnumaa Rajaleidja keskus

Asukoht ja üldkontaktid

PÄRNUS

Telefon +372 735 0700
Aadress: Metsa 1, 80010 Pärnu (II korrus)

Dokumentide vastuvõtmine ja väljastamine: E–N 9.00–17.00, R 9.00–15.00

Eve Kukk, eripedagoog | Eve.Kukk@harno.ee
Marika Prants, eripedagoog | Marika.Prants@harno.ee
Margit Tamm, eripedagoog/logopeed | Margit.Tamm@harno.ee
Kaire Külaots, psühholoog | Kaire.Kulaots@harno.ee
Triin Saluveer, psühholoog | Triin.Saluveer@harno.ee
Olga Šunjajeva, psühholoog | Olga.Sunjajeva@harno.ee
Marianna Milkova, sotsiaalpedagoog | Marianna.Milkova@harno.ee


ABITLEFONID, NÕUSTAMISTELEFONID

Perearsti tasuta nõuanne 1220

Psühholoogiline nõu ja perekonna mured 126

Tasuta lasteabi telefon 11 6111

Naiste tugi, vägivalla abinõu 1492

Laste hädaabi telefon (väärkohtlemine jne) 1345

Psühholoogiline kriisinõustamine 631 4300

Interneti nõustamiskeskus Eestis www.lahendus.net

Comments are closed.