Lasteaed


Kontakt

Pärnu maakond, Pärnu linn, Lindi küla, Kaluri tee 2, 88302

Registrikood 75014327

e-kiri: info@lindikool.parnu.ee 

Telefoninumbrid rühmades:

Päikeserühm: 53 364 690

Vikerkaarerühm: 53 514 635

Pilvekeserühm: 59 08 1655

Direktor:  Ulla Orgusaar 53454588

Lasteaiamaks koosneb:
Osalustasust: 46.00 € kuu (lapsevanema avalduse alusel on võimalus  taotleda maksevabastust kuni 1 kuu).
Toidupäeva maksumus meie lasteaias: päikeserühmas 1.60 € päev, vikerkaare- ja pilvekese rühmas 2.10 €.
Lasteaiamaksu arved väljastab Pärnu Linnvalitsus lapsevanema e-mailile, mille alusel tasub lapsevanem maksu hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks.

Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Lasteaiakoha taotlemine ARNOs

Pärnu linna alushariduse korraldamine

Tugiteenused

Abiks lapsevanemale

Ka lapsevanemaks olemist peab õppima

Vanemlusprogramm Imelised aastad

Pärnu linna lasteaedade lapsi, lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid nõustab

Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalnõustajad:

Diana Tammine

Mobiil: +372 56 922 649

e-post: diana.tammine@onk.parnu.ee

Gädy Rohelsaar

Mobiil: +372 58 189 451

e-post: gady.rohelsaar@onk.parnu.ee

Nende poole võite julgelt pöörduda kui:

  • teile teeb muret teie lapse käitumine
  • teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest
  • teie laps ei oska konflikte lahendada.

Pärnu Õppenõustamiskeskus (https://www.onk.ee/meeskond)

Tel: +372 44 31 436

Mob: +372 58 509 247

E-post: onk@onk.parnu.ee

Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiad rohkem infot asutuse kodulehelt www.onk.ee

Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on Pärnu linna elanikele tasuta.

Ülevaade õppenõustamiskeskuse poolt pakutavatest teenustest leiad siit

Haridus- ja noorteameti Rajaleidja võrgustik on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele.

Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Ülevaade Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenustest on leitav aadressil  www.rajaleidja.ee

Nõustamisaja kokkuleppimiseks või lisainfo küsimiseks saab helistada

telefonil 735 0700 või kirjutada e-posti aadressil rajaleidja@rajaleidja.ee.

Nõustamisaja broneerimiseks on võimalik kasutada ka e-broneerimissüsteemi.

Haridus- ja noorteameti Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaa büroo töötajate kontaktid on leitavad siit

Nõustamisvõimalused Pärnu linnas

Infomaterjal lastevanematele

Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalnõustaja Gädy Rohelsaar

e-post: gady@onk.ee, telefon: 5818 9451

Gädy Rohelsaare poole võite pöörduda kui:

  • teile teeb muret teie lapse käitumine
  • teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest
  • teie laps ei oska konflikte lahendada.

Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiad rohkem infot asutuse kodulehelt www.onk.ee

Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on Pärnu linna elanikele tasuta.

Ülevaade õppenõustamiskeskuse poolt pakutavatest teenustest leiad siit

Haridus- ja noorteameti Rajaleidja võrgustik on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele.

Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Ülevaade Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenustest on leitav aadressil  www.rajaleidja.ee

Nõustamisaja kokkuleppimiseks või lisainfo küsimiseks saab helistada

telefonil 735 0700 või kirjutada e-posti aadressil rajaleidja@rajaleidja.ee.

Nõustamisaja broneerimiseks on võimalik kasutada ka e-broneerimissüsteemi.

Haridus- ja noorteameti Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaa büroo töötajate kontaktid on leitavad siit

Nõustamisvõimalused Pärnu linnas

Infomaterjal lastevanematele

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Pärnu linna haridusasutustes

Comments are closed.