Pärnu linna koolide parimatest parimate seas said Lindi Lasteaed-Algkooli õpilased oma autasud kätte kaasõpilaste ja õpetajate tunnustava aplausi saatel.

Palju õnne 2020. aasta huvitegevuse parim Lisete Toompalu, 2020. aasta õpilane Rauno Väljas ja 2020. aasta edeneja Erasmus Vahemäe.

Lisete on väga kohusetundlik ja võtab vastutust oma ülesannete hästi sooritamiseks. Lisete on mitmesuguste huvidega, uudishimulik ning loomult avatud uutele teadmistele ning kogemustele. Peale õppetööd tegeleb ta veel mitmete huvialadega: näitering, jalgpalli, Audru Huvialakooli osakonnas õpib Lisete klaverit Õpetaja Anne Paiste käe all. Lisete laulab väga hästi ja ta osales laulukonkursil „Väike Kooli Canto“.
Väljaspool kooli osaleb Lisete ka Pärnus Janne Ristimetsa Tantsukoolis aeroobika trennis ning käib ratsutamas Valgeranna tallis.
Lisete kohta sobivad vägagi ütlused: „Töökus viib sihile“ ja „Kes teeb, see jõuab“.

Õpetaja Kadri Tamberg

Rauno on saavutanud väga head õpitulemused, kuna on kooliaja algusest peale olnud suhtumisega, et „õpin iseendale“. Õppetunnis on Rauno aktiivne kaasamõtleja. Mitmekülgset sõnavara on aidanud laiendada tema huvi raamatute lugemise vastu.

Õpetaja Sülvi Kaljurand

Erasmuse saavutatud õpitulemused ei ole tulnud kiiresti ega kergelt. Ta on teinud järjekindlat tööd ja parandanud tublisti oma suhtumist õppetöösse. Erasmus on õppetundides aktiivne kaasatöötaja, mille tulemusel on õppematerjali omandamine hüppeliselt paranenud. Kui loomupäraselt lähebki mõte õpitava aine juurest uitama ning pastapliiats sõrme vahel vajab kohest ümberkonstrueerimist, ei pea ta paljuks seda eemaloleku aega „lisaküsimustega“ tasa teha.

Õpetaja Sülvi Kaljurand

Comments are closed.