Lasteaiaõpetaja konkurss

Lindi Lasteaed-Algkool kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja 1,0 ametikoha täitmiseks

alates 7. jaanuar 2018.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõudeid tõendavate dokumentide koopiad esitada 14.detsembriks 2018.a

Lindi Lasteaia-Algkooli  aadressil: Lindi küla, Pärnu linn 88302 või

e-maili aadressil: lindi@lindikool.ee märgusõnaga „LASTEAIAÕPETAJA”.

Info telefonil 53 454 588

Comments are closed.