Konkurss pikapäevarühma õpetaja 0,71 ametikoha täitmiseks.

Lindi Lasteaed-Algkool otsib oma meeskonda

PIKAPÄEVARÜHMA ÕPETAJAT

Kandidaatidelt eeldame:

  • pedagoogilist kõrg- või keskeriharidust või muud kõrg- või keskeriharidust ja läbitud 160-tunnist pedagoogikakursust
  • lapsesõbralikkust ja usaldusväärsust
  • valmisolekut vastutusrikkaks tööks, korrektsust ja initsiatiivikust
  • väga head suhtlemis- ja koostööoskus

Omalt poolt pakume:

  • 0,71 ametikohta alates 2.01.2020.a.
  • loomingulist õhkkonda koos sõbraliku meeskonnaga
  • enesetäiendusvõimalusi
  • võimalust kaasa lüüa organisatsiooni kujundamisel

Avaldus saata 16. detsembriks 2019 aadressile Lindi Lasteaed-Algkool, Lindi küla, Pärnu linn, 88302 või lindi@lindikool.ee  märksõna „PIKAPÄEVARÜHMA ÕPETAJA“

Info : 44 67 733, 53 454 588

Comments are closed.