18.05.2020 jätkub distansõpe.

Alates 18. maist distantsõpe jätkub ning kutsume kooli ainult need õpilased, kellel on olnud sellel perioodil takistusi õppeülesannete täitmisega. Õpilaste kooli kutsumine toimub lapsevanema nõusolekul ja õpetaja ettepanekul.

Õpilased, kellel on hinded korras, saavad teenitud suvepuhkusele 29. maist. Õppenõukogu, kus otsustatakse õpilaste klassi lõpetamine või täiendavale õppetööle jäämine, toimub 5. juunil.

25. ja 26.05 ootame õpilasi kooli. Võtame vastu kooli õpikud ja õpilased saavad ära viia oma isiklikud asjad.

Ilusat kevade jätku!

Comments are closed.