Aasta eesmärgid ja nädala teemad 2011/2012


2011/12 õppeaasta teema:

“Käbi ei kuku kännust kaugele”

 

 2011/12 aasta eesmärgid:

 

1. Laps õpib tundma läbi vestluste, jutustuste, arutelude, praktiliste tegevuste, külaskäikude, mängude ning dramatiseeringute oma kodukohta – selle traditsioone, kohalikke ameteid ja loodust.

/Laps õpib tundma oma kodukohta, ameteid ja loodust/

2. Laps märkab ümbritsevat (kaaslasi – inimesi, loomi; loodust, tehiskeskkonda) ja suhtub sellesse hoolivalt ning lugupidavalt

/Laps märkab ja hoiab end ümbritsevat keskkonda/ 

3. Laps saab aru lihtsamatest seltskonnas käitumise normidest ja järgib neid igapäevastes suhetes. Laps täidab ühiselt kehtestatud kodukorra reegleid.

/Laps saab aru käitumise headest tavadest/

4. Laps osaleb aktiivselt aasta jooksul planeeritava õppetöö kavandamisel, teemade koostamisel ning elluviimisel.

/Laps osaleb aktiivselt õpiprotsessi loomises/

Comments are closed.