Õppeaasta teema ja eesmärgid

2019/20 õppeaastateema

TEEN SÜDAMEGA, JAGAN RÕÕMUGA

Alateemad: Ma vastutan oma tegude eest,

                      Ma mõtlen enne kui tegutsema hakkan,

                     Teen olulised asjad kõigepealt.

Õppeaasta eesmärgid:

Laps võtab vastutuse oma tegude eest ja suudab langetada valikuid iseseisvalt.

Laps oskab teistega arvestada ja teha koostööd.

Laps kavandab ja korraldab oma igapäevategevusi ja viib alustatud tegevuse lõpuni.

Comments are closed.