Aasta eesmärgid ja nädala teemad 2011/2012


2011/12 õppeaasta teema:

“Käbi ei kuku kännust kaugele”

 

2011/12 õppeaasta eesmärgid: 

1) Laps tutvub omakodukoha traditsioonide, kohalike ametite ja loodusega.

2) Laps osaleb täiskasvanuga ühistegevustes.

3) Laps jälgib lihtsamaid sotsiaalseid- ja kodukorra reegleid ning eeskujudele toetudes

jäljendab igapäevaelu rolle ja tegevusi.

Comments are closed.