Õppeaasta teema ja eesmärgid

2019/20 õppeaasta teema

TEEN SÜDAMEGA, JAGAN RÕÕMUGA

EESMÄRGID

  • Laps annab oma soovidest ja vajadustest õpetajale märku verbaalselt või muud moodust kasutades nt kehakeel.
  • Laps omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest ümbritsevas elukeskkonnas.
  • Laps täidab peale harjutamisperioodi rühma reegleid (nt käitumine söögilauas, vannitoas, magamisruumis jne).
  • Laps harjub võimalikult ruttu potil käima.
  • Laps õpib endale ise lihtsamaid riideid selga ja jalanõusid jalga panema ning ka ära võtma.
  • Laps oskab iseseisvalt tualetti kasutada ja õpetaja abita käsi ning suud pesta.
  • Laps õpib esitama lühemaid luuletusi.
  • Laps tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest.
  • Laps märkab nähtusi ja muutusi looduses.

Comments are closed.