Õppeaasta teema ja eesmärgid

2020/21 õppeaasta teema

Õppeaasta teema: „Õppides mul rõõm on sees, end tunnen siis kui kala vees“

Õppeaasta eesmärgid lähtuvalt lapsest

Laps arvestab teistega ja on viisakas rühmakaaslastega ja õpetajatega.

Laps suhtleb meelsasti ja aktiivselt õpetajatega ning rühmakaaslastega koostegevustes.

Laps uurib, vaatleb ja avastab aktiivse tegutsemise kaudu.

Laps tuleb toime eakohase eneseteenindusega

2019/20 õppeaasta teema

TEEN SÜDAMEGA, JAGAN RÕÕMUGA

EESMÄRGID

  • Laps annab oma soovidest ja vajadustest õpetajale märku verbaalselt või muud moodust kasutades nt kehakeel.
  • Laps omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest ümbritsevas elukeskkonnas.
  • Laps täidab peale harjutamisperioodi rühma reegleid (nt käitumine söögilauas, vannitoas, magamisruumis jne).
  • Laps harjub võimalikult ruttu potil käima.
  • Laps õpib endale ise lihtsamaid riideid selga ja jalanõusid jalga panema ning ka ära võtma.
  • Laps oskab iseseisvalt tualetti kasutada ja õpetaja abita käsi ning suud pesta.
  • Laps õpib esitama lühemaid luuletusi.
  • Laps tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest.
  • Laps märkab nähtusi ja muutusi looduses.

Comments are closed.